Gezond Binnen

We brengen met z’n allen veel tijd door in onze woning, zeker als het weer kouder en natter wordt. Dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in je woning gezond is! Ververs je de lucht in je woning niet genoeg, dan kunnen vocht en schadelijke stoffen niet meer weg. Dit kan zorgen voor heel wat gezondheidsproblemen, zoals irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie, astma … of bij CO zelfs tot de dood.

Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar voor vervuilde lucht. Hoe kan je daar zelf iets aan doen?

Doe de check check check van de 4 vuistregels en hou je kot gezond:

  1. Ventileer: ventileren is er voor zorgen dat je de hele tijd verse lucht in de woning krijgt en je vervuilende stoffen afvoert. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een raam op kiepstand of een kiertje te zetten, ventilatieroosters open te zetten of je ventilatiesysteem aan te zetten.

  2. Verlucht: verluchten is er voor zorgen dat je in een korte tijd veel verse lucht binnen brengt, en vochtige of vervuilde lucht afvoert. Dat doe je typisch na het douchen, schoonmaken, slapen, klussen, als er veel mensen in een kamer zijn, het binnen drogen van de was, … Tijdens het verluchten zet je best je verwarming lager of uit.

  1. Beperk schadelijke stoffen in de woning: vermijd luchtverfrissers, wierrookstokjes, … Wil je ze toch gebruiken? Let er dan op dat je de gebruiksaanwijzing leest en genoeg verlucht. Rook niet binnen. Roken vervuilt de binnenlucht enorm. Bij binnenroken zal verluchten nooit genoeg helpen om de schadelijke stoffen volledig te doen verdwijnen.

  1. Vermijd CO-vergiftiging: Elk jaar zijn heel wat mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging door verwarmingstoestellen met een vlam. Laat je verwarmingsinstallatie nakijken door een erkend technicus. Soms is dit wettelijk verplicht, maar het is sowieso altijd aangeraden om veilig en gezond te blijven.

Wil je meer weten over wanneer en hoe je je toestellen moet laten nakijken?
Check dan de verwarmingswegwijzer op www.veiligverwarmen.be.

Meer lezen over een gezond huis? Surf naar www.gezondbinnen.be