Geluk zit in een klein complimentje

Een complimentje geven of krijgen doet meer dan deugd! Naast het krijgen van een goed gevoel, kan een compliment de relatie versterken met de mensen om je heen.  Reden genoeg om complimentjes uit te delen.

Heb je zin in een leuke activiteit? Organiseer een complimentenmol bij je thuis, onder vrienden of op het werk. Laat iedereen een naam trekken van iemand anders. Aan de persoon die je getrokken hebt, geef je een ganse week complimentjes. Op het einde van de week raadt en onthult iedereen wie zich voor wie inzette.

Complimenten krijgen en geven is leuk. Het geeft een goed gevoel en een boost aan jouw zelfvertrouwen.

Complimenten geven en ontvangen, hoe doe je dat? Want geef toe, soms ben je vooral kritisch voor jezelf. Complimenteren kan je leren. En dat doe je zo:

Hoe geef je een compliment?

  • Spontaan en oprecht, maakt het echt. Spreek uit je hart.
  • Geef een compliment over iets bijzonder, des te groter is het wonder. Breng bijzondere momenten onder de aandacht.
  • Hou het puur, zonder ‘ja, maar…’. Anders is de nasmaak eerder zuur.
  • Formuleer je compliment duidelijk en concreet. Dan is het effect compleet.

Hoe ontvang je een compliment?

  • Geniet ervan met volle teugen. Zo staat het gegrift in je geheugen.
  • Wees gewoon dankbaar. Een compliment teruggeven verwacht je niet van elkaar.

Met complimenten zetten we in op het versterken van geluk.

En dat is ook wat de geluksdriehoek wil, jou al bekend? De geluksdriehoek toont waar je geluk uit opgebouwd is en hoe je er zelf voor kan zorgen dat die driehoek stevig staat. Voor een deel kan je zelf invloed uitoefenen op je geluksgevoel. Eén van de bouwblokken van de geluksdriehoek is ‘je goed voelen’. Wanneer je positieve emoties ervaart, dan draagt dit bij aan je geluksgevoel. En wat doet een compliment? Juist! Het uitwisselen van een compliment draagt bij aan de onderlinge verbondenheid, de tweede bouwsteen in de geluksdriehoek ‘goed omringd zijn’. Kan jij ervan genieten als je een compliment ontvangt? Als je ze goed kunt toelaten, dan versterk je het bouwblok ‘jezelf kunnen zijn’.