Afbeelding Autisme onderzoek naar ondersteuningsbehoeften bij normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS Afbeelding 1

Donderdag 28 mei

 

Autisme

Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften bij normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS

Dit is de avond die op 31 oktober  2019 zou doorgaan ,en wegens omstandigheden niet kon doorgaan,  de spreker is bereid die nu alsnog te komen geven.

 

 

“Veel mensen met autisme blijven hun hele leven afhankelijk van de begeleiding van

derden. Begeleiding kan per levensfase en levensterrein meer of minder intensief zijn.

Er dient dan ook met enige regelmaat gekeken te worden welke begeleidingsbehoefte

de persoon met autisme en het cliëntsysteem heeft. Op deze terreinen is er een aanbod

dat bestaat uit:

• onderwijs

• arbeid

• dagbesteding

• vrije tijd

• wonen en woonvormen”

1. Welke ondersteuningsbehoeften leven er bij normaal tot hoog begaafde

volwassenen met ASS ?

2. Door wie en op welke manier wensen deze personen ondersteund te worden bij de

gesignaleerde behoeften ?

3. Aan welke behoeften wordt momenteel tegemoet gekomen door personen die

ondersteuning bieden aan volwassen personen met ASS ?

Gastspreker : Wim Stinkens Onderzoeker Artesis Plantijn University Antwerp

Opleidingshoofd bachelor na bachelor in de autismespectrumstoornissen

Iedereen van harte welkom

 

Type Lezing
Thema
  • Geestelijke gezondheid
Doelgroep
  • Iedereen
Doelgroepinfo Autisme Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften bij normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS Dit is de avond die op 31 oktober 2019 zou doorgaan en toen spijtig genoeg niet is doorgegaan , omwille van omstandigheden , de spreker is bereid die nu als nog te komen geven.
Datum: do 28 mei 2020
Startuur: 20:00
Prijs: Inkom : € 3 voor leden Similes en studenten € 5 voor niet-leden
Adres
Welzijnscampus Dr. Constant Janssen zaal Joker (gelijkvloers)
Stationstraat 80, 2300 Turnhout
Contactgegevens
Similes Turnhout
014414624
similes.turnhout@skynet.be
Meer info: http://www.similes.be
Deel dit event op social media